Zpět

Pomoc Manuvie obětem tornáda

10.08.2021

Manuvia pomohla finančním darem lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě.

Pomoc Manuvie obětem tornáda
Dne 24. června 2021 ve večerních hodinách zasáhlo jihovýchod Moravy, zejména Hodonínsko a Břeclavsko, ničivé tornádo. Připravilo šest lidí o život, stovky lidí zranilo, způsobilo miliardové materiální škody, přičemž několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, 200 nejvážněji poškozených domů muselo být zbouráno. Do pomoci postiženým se v součinnosti s Českým červeným křížem zapojila i Manuvia a přispěla finančním darem ve výši 100 000 Kč.