dodáváme inteligentnínáborová řešení

Dokážeme rychle budovat týmy. Vyhledáváme experty.

služby

Permanent Placement
Recruitment

Vyhledávání kandidátů a zprostředkování jejich zaměstnaneckého poměru u našich klientů je základním kamenem našeho produktového portfolia. Pracujeme na obsazování atraktivních rolí napříč trhem. Denně jsme tak v kontaktu s talentovanými absolventy, juniorními i seniorními specialisty, team leadery, projektovými i liniovými manažery. 


Pracujeme s vlastní rozsáhlou databází a rovněž s placenými externími databázemi. Jsme aktivní na sociálních sítích, ale důležitým kanálem je pro nás i cílená inzerce na specializovaných portálech s nabídkami práce. Naší velkou konkurenční výhodou je sdílení zdrojů kandidátů napříč regiony, devíti zeměmi a více než padesáti pobočkami.

Direct & Executive
Search

Direct Search je metoda práce, při které recruiteři aktivně vyhledávají předem identifikované kandidáty a oslovují je napřímo prostřednictvím sociálních sítí, kontaktů z databází či networkingu. Jde o kandidáty, kteří jsou na trhu vzácní. Může jít o manažery s unikátní projektovou zkušeností či specialisty a experty s unikátními znalostmi. Dalším důvodem pro použití režimu Direct Search může být citlivá situace zadavatele projektu, kdy je projekt důvěrný, roli nelze roli oficiálně otevřít a nelze ji inzerovat.


Jako Executive Search označujeme projekty zaměřené na přímé vyhledávání kandidátů pro role ve vyšším managementu a top managementu. Role často nejsou inzerovány a kandidáty vždy oslovuje specializovaný seniorní konzultant. Standardní součástí projektu je pravidelný reporting zahrnující informace o stavu projektu, situaci vytipovaných kandidátů a probíhajících či plánovaných aktivitách.

High Volume
Recruitment

Velkoobjemový nábor pomáhá našim klientům v situacích, kdy zakládají novou pobočku, staví nové týmy či s příchodem nového strategického projektu výrazně rozšiřují existující týmy. Jde o nábor dvaceti a více specialistů ročně.


Projekt vyžaduje pečlivou přípravu zahrnující vyhledávání a zařazování kandidátů na tzv. longlist ještě před započetím projektu. Na projektu pracuje vždy tým tvořený projektovým manažerem, senior i junior recruitery, researchery. Využíváme škálu zdrojů a přístupů, inzerujeme a vstupujeme do kontaktu s kandidáty aktivními na trhu práce, současně vyhledáváme i ty, kteří práci aktivně nevyhledávají. Recruitment Process
Outsourcing

V rámci RPO projektů přebíráme od klienta odpovědnost za definovanou část jeho vlastních náborových procesů nebo za nábor jako celek. Naši recruiteři pracují pro klienta v jeho kancelářích (on-site), vzdáleně (off-site) nebo kombinovaně, vystupují před kandidáty pod jménem klienta a denně přímo komunikují s hiring manažery.


RPO využívají naši klienti v situaci, kdy potřebují dočasně doplnit náborovou kapacitu nebo naopak volí RPO jako střednědobé či dlouhodobé strategické řešení. V takovém případě jde většinou o efektivní řešení situace, kdy je třeba ročně obsadit desítky nebo i stovky pozic, což vyžaduje koordinovaný postup celých recruiterských týmů a využívání široké škály zdrojů kandidátů včetně zdrojů zahraničních. 


Job Market Benchmarking

Manuvia využívá svoje znalosti regionálních trhů práce a poskytuje svým existujícím i potenciálním klientům informace týkající se mezd či zaměstnaneckých benefitů ve specifických regionech a odvětvích napříč Střední a východní Evropou (CEE).  

Zájemci o tyto služby jsou firmy uvažující o startu nového projektu, kdy vybírají lokalitu, jiné společnosti čelí problémům při náboru určitých specialistů a chtějí vědět, zda může být problematickým bodem náboru právě finanční ohodnocení zaměstnanců. Častými zájemci o tyto informace bývají i investoři plánující vstup na trhy CEE; kromě mzdových hladin chtějí znát celkové náklady na pracovní sílu v jednotlivých zemích, legislativní specifika či dostupnost určitého počtu specialistů v regionu.

Temporary
Staffing

Jsme připraveni pomoci rovněž v situaci, kdy klient z nejrůznějších důvodů nemá zájem vyhledaného kandidáta či kandidáty zaměstnat. V takových případech Manuvia žádané specialisty vyhledá, zaměstná a dočasně je umístí pro výkon práce u klienta (agenturní zaměstnávání). Další možností, využívanou zejména v IT,  je Contracting (Body Shopping), kdy Manuvia vyhledá nezávislého specialistu, jehož kapacitu klientovi dočasně pronajme.  jak pracujeme

Reagujeme rychle

Úvodní telefonát & jednání. Definice strategie. Nastavení komunikace.


Zajímáme se o detaily

Klientova vize & kultura. Popisy pozic a týmů. Možnosti profesního růstu.


Jsme konzultanti

Sdílíme s klienty naše znalosti trhu práce. Budujeme dlouhodobé vztahy.


Volíme vhodné zdroje

Databáze. Sociální sítě. Sourcing v EU i mimo EU. Direct search.


Přehled o projektu

Dodržujeme závazky. Dbáme na zpětnou vazbu. Pravidelně reportujeme.

Motivuje nás úspěch

Překonáváme překážky, neustále hledáme řešení. Směřujeme k win-win řešení.

reference

Dejte nám vědět o své poptávce