Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dávám souhlas společnosti McROY Czech s.r.o., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČO: 289 645 01 zapsané v obchodním registru městským soudem v Praze, část C, č. 156 344 na zpracování mých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku. Souhlasím, aby ke zpracovaným osobním údajům byly v případě potřeby přidané další osobní údaje potřebné ke splnění účelu zpracování.

Společnost McROY Czech s.r.o. dbá na ochranu dat a zavazuje se, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s našimi Globálními principy pro ochranu dat a v souladu se zákony České republiky podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení:

Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé, a souhlasím s tím, že je McROY Czech s.r.o., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČO: 289 645 01, bude využívat ke zpracování za účelem zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem sdělovat třetím osobám. Byl(a) jsem poučen(a) o svých právech podle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat. Pověřuji společnost McROY Czech s.r.o. k získávání referencí od zaměstnavatele a k poskytování relevantních informací týkajících se údajů o mém zaměstnání.